Plava Zvezda termalni bazeni

Info

Hemijska analiza vode

Sterling – Premium Website Template

Analizom Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja (laboratorija za humanu ekologiju) u Beogradu, potvrdom 5/3161, od 30.10.1997. godine utvrđeni su sledeći parametri uzorka vode sa bušotine termalnog izvora u Salašu Noćajskom:

Analizom Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja (služba za higijenu i medicinsku ekologiju) u Beogradu, potvrdom 65/22, od 19.11.1997. godine utvrđeno je da se prema izmerenim vrednostima alfa i beta aktivnosti termalna voda može koristiti za piće.

Analizom Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja u Beogradu uzorak vode odgovara normama Pravilnika o kvalitetu prirodne mineralne vode.

Preuzmite zvanična dokumenta hemijske analize (pdf)

Chemical Analyze (pdf)
Hemijska analiza (pdf)